Prihláška na kurz


 

Prihlásiť sa na kurz ISIA môžete:

1. e-mailom na adresu isiaslovakia@gmail.com (nezabudnite uviesť meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, reg. číslo z lek. komory, pracovisko, kde pôsobíte, dĺžku praxe, kontakt na Vás - email, telefón), a priložte aj formulku: "Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov organizátormi kurzu ISIA SlovakiaPoskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy účastníkov kurzu ISIA v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 20 ods. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať."

 

2. vyplnením údajov do formulára (meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, reg. číslo z lek. komory, pracovisko, kde pôsobíte, dĺžku praxe, kontakt na Vás - email, telefón), ktorý nájdete  TU . Odoslaním formulára zároveň udeľujete súhlas so správou, spracovaním a uchovaním Vašich osobných údajov organizátormi kurzu ISIA SlovakiaPoskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy účastníkov kurzu ISIA v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 20 ods. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať. 


 


Kontakt

ISIA Slovakia