Kontaktujte nás


Pokiaľ sa prihlasujete na kurz, pred odoslaním formulára si, prosím, skontrolujte, či ste uviedli všetky potrebné údaje: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, reg. číslo z lek. komory, pracovisko - kde pôsobíte, dĺžku praxe, kontakt na Vás - email, telefón...

Odoslaním formulára zároveň udeľujete súhlas so správou, spracovaním a uchovaním Vašich osobných údajov organizátormi kurzu ISIA SlovakiaPoskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy účastníkov kurzu ISIA v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 20 ods. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.

 


Kontakt

ISIA Slovakia