Informácie o nás

 

I S I A    S L O V A K I A

Slovenskí absolventi kurzu ISIA
(The International  School for Instructors in Anaesthesiology)

MUDr. Judita Capková, PhD.

MUDr. Katarína Galková, PhD.

MUDr. Vladimír Hudák, PhD.

MUDr. Miroslav M. S. Šulaj, PhD., MBA

 


História projektu

Podpora  WFSA  v zastúpení prof. Anneke Meursing  zabezpečila možnosť  organizovať medzinárodný kurz International School for Instructors in Anaesthesia pre mladých lektorov   zo Slovenska, Poľska, Srbsko, Bulharska a  Moldavska. Táto aktivita bola pre SR zabezpečená MUDr. P.Trenklerom, PhD., ktorý na Slovensku aj zorganizoval prvé 2 kurzy. Tretí, záverečný kurz sa konal v Belehrade. Štyria účastníci – lektori zo Slovenska:

MUDr. Judita Capková, PhD.

MUDr. Katarína Galková,

MUDr. Vladimír Hudák

MUDr. Miroslav M. S. Šulaj, PhD., MBA

organizujú  každý rok  vzdelávací kurz pre mladých anestéziológov.

 


Kontakt

ISIA Slovakia